Welkom op mijn website,
Graag laat ik hier de abstracte  schilderijen  zien die ik maakte vanaf 1989. In 2016 stopte ik ermee. Nijn werken zijn gratis  te verkrijgen; vanaf 2019 zijn er zo ondertussen ruim 160 werken bij me opgehaald - groot èn klein. Bij elk werk hier op de website staat genoteerd of het nog beschikbaar voor je is, of inmiddels al opgehaald. Ik probeer dit goed bij te houden, maar 100% zekerheid heb je pas als ik voor je heb nagekeken, of het er nog staat (og ligt). Mail me!

Ik schilderde zowel in grote en in kleinere formaten; deels op papier en deels op grote doeken.
Het zijn overwegend vrij kleurrijke en abstracte schilderijen die ik maakte; vaak in meerdere lagen ontstaan, en meestal vrij los en open geschilderd. Mijn kunst is wel levendig, maar niet chaotisch; daar waakte ik bewust voor, want ik wilde en wil geen visuele chaos aanbieden. Ik selecteerde mijn werk daar streng op; drie van de vier werken op papier vielen later weg en verscheurde ik. 

Mijn werk is meestal abstract, dynamisch geschilderd, met energie. Ik wilde vaak graag ruimte in het schilderij verkrijgen - ook al is papier en doek in wezen plat -  zodat iedereen er in en er doorheen kan dwalen, kan rondzwerven met je ogen. Elk werk is zo een eigen en vrij toegankelijke micro-cosmos.


Ik zag mezelf als een kunstenaar van het Abstract Expressionisme - dit is een moderne schilders-traditie die mij al vroeg in mijn schildersjaren (vanaf  c. 1990) inspireerde. Deze kunststroming ontstond in de jaren 1940-50, met name in Amerika. Ik heb mijn eigen abstracte werk nooit meer los gezien van deze moderne traditie èn van de baanbrekende kunstenaars daarin, die mijn werk sterk inspireerden.

Met name was dat Willem de Kooning met zijn losse verftoets. Maar ook de Nederlandse abstracte schilder Bram van Velde was een grote inspiratie voor mij; zijn invloed is soms direct aanwijsbaar in mijn werk, met name in mijn vroegere abstracte werken, c. 1995-96. Bovendien was al vroeg de Friese schilder Gerrit Benner voor mij van groot belang; Benner kon in mijn ogen zo goed het Hollandse landschap in een overtuigend abstract beeld omzetten, waarbij ik het onderwerp bleef voelen ondanks de abstractie: land en lucht.

De levende inspiraties om mij heen waren mijn grote schildervrienden: Paul Werner, met zijn losse uitdagende penseelstreek. Daan Lemaire, met wie ik eindeloos veel heb uitgewisseld, al kijkende naar zijn of naar mijn recent geschilderde schilderijen...  Ben Vollers was voor mij jarenlang sterk aanwezig als een inspirerende kracht; samen hebben we ruim 50 grote doeken geschilderd - naast elkaar, al jammend. echt een 'Dialoog in Beeld' - een unieke en onvergetelijke ervaring!

Daarnaast zijn Herman van de Poll en Albert de Wilde in 2005-07 erg aanwezig geweest voor mij; met elkaar hebben we in die drie jaren een inspirerende Trialoog gehad - in Woord èn in Beeld. Ook dit heeft mijn latere schilderen beïnvloed, met name de losse zwier van Albert, die goed te zien is in mijn werk vanaf 2007. 

Ik kijk met dankbaarheid op al mijn schildersjaren terug. Ik genoot al die tijd van een onvoorstelbare vrijheid en kreeg van mijn schilderen zelf veel onverwachts en onvoorspelbaars terug.   


Fons Heijnsbroek,
email: fons-1951@outlook.com