Mijn abstracte schilder-kunst: kleurige schilderijen, op doek èn papier - grote & kleine maten - free download, gratis voor iedereen in hoge beeld-resolutie 

Welkom,

Graag wil ik hier mijn abstracte schilder-kunst laten zien en wat verduidelijken. 

(maar eerst: Van de meeste werken heb ik digitaal een hoge-resolutie afbeelding, voor het maken vaneen mooie print. Mail me en en ik stuur hem gratis toe: fons-1951@outlook.com. Key-color o.a. maakt kwaliteitprints.)

Ik schilder in grote en in kleinere maten; deels op papier en deels op grote doeken.
Het zijn meestal kleurrijke en abstracte schilderijen die ik maak; vaak in meerdere lagen ontstaan, en los en open geschilderd. Mijn kunst is levendig maar niet chaotisch; daar waak ik bewust voor, want ik wil geen visuele chaos aanbieden.
Mijn schilder-kunst is meestal abstract, dynamisch èn met energie. De laatste jaren is mijn werk een stuk opener geworden. Ik wil graag ruimte in het schilderij verkrijgen, ook al is het papier of doek in essentie plat. Zodat iedereen er in en erdoorheen kan dwalen en zwerven met de ogen. Elk werk is zo zijn eigen micro-cosmos.


Ik zie mezelf als een kunstenaar van het Abstract Expressionisme. Dat is een moderne schilders-traditie die mij al vroeg in mijn schildersjaren (rond 1990) 
inspireerde. Deze kunststroming is ontstaan in de jaren 1940-50, met name in Amerika. Ik kan mijn eigen abstracte kunst niet los zien van deze moderne traditie èn van de baanbrekende kunstenaars daarin, die mij sterk inspireerden.
Met name was dat Willem de Kooning. Maar ook de Nederlandse abstracte schilder Bram van Velde is een grote inspiratie voor mij geweest. Zijn invloed is soms direct aanwijsbaar, met name in mijn vroegere abstracte werken, c. 1995-96.
Ook de Friese schilder Gerrit Benner was voor mij ook van groot belang - met name in het begin van mijn schilderen. Benner kon in mijn ogen zo goed het Hollandse landschap tot een overtuigend abstract beeld omzetten, waarbij je toch het onderwerp bleef voelen: land en lucht.
De levende inspiraties om mij heen waren Paul Werner met zijn losse uitdagende penseelstreek en Daan Lemaire met wie ik eindeloos veel heb uitgewisseld, al kijkende naar zijn of mijn schilderijen..  Ook Ben Vollers was erg aanwezig in al die jaren, als inspirerende kracht, samen hebben wij ruim 50 grote doeken geschilderd - naast elkaar, al jammend. Dialoog in beeld!   


Fons Heijnsbroek
              

email: fons-1951@outlook.com