'Mijn abstracte kunst - kleurige schilderijen op doek en op papier - in grote en kleine maten te koop & te huur'

Welkom.
Graag wil ik mijn abstracte schilderijen hier  voorstellen en wat toelichten. 
Mijn kunst is zowel te koop als te huur. Ik schilder in grote en in kleinere maten; deels op papier en deels op grote doeken.

Vanaf 1990 / 1991 schilder ik al abstract..
Het zijn meestal kleurrijke en abstracte schilderijen die ik maak; vaak in meerdere lagen ontstaan, en los en open geschilderd. Mijn kunst is levendig maar niet chaotisch; daar waak ik voor. Ik wil geen visuele chaos aanbieden.
Mijn abstracte werk is meestal dynamisch met energie. De laatste jaren is mijn werk een stuk opener geworden. Ik wil graag ruimte in het abstracte schilderij, ook al is het papier of doek plat. Zodat iedereen er in kan dwalen en zwerven met de ogen.


Ik zie mezelf als een kunstenaar binnen het Nederlandse Abstract Expressionisme; het is een moderne schilders-traditie die mij al vroeg in mijn kunstenaarschap inspireerde. De kunststroming is ontstaan in de jaren 1940-50, met name in Amerika. Ik kan mijn eigen kunst niet los zien van deze moderne traditie èn van de baanbrekende kunstenaars daarvan, die mij sterk inspireerden; met name Willem de Kooning.
Ook de Nederlandse abstracte schilder Bram van Velde is een grote inspiratie voor mij geweest. Zijn invloed is soms direct aanwijsbaar, met name in mijn vroegere abstracte werk. Ook de Friese schilder Gerrit Benner was voor mij ook van groot belang - met name in het begin van mijn artistieke loopbaan - door de wijze waarop hij het Hollandse landschap tot een overtuigend abstract beeld wist om te zetten.  

 
Mijn schilderijen zijn te koop. Mijn kunst is bovendien te huur bij diverse kunstuitleens, o. a. bij Artolive in Amsterdam. Huren biedt een goede gelegenheid om het schilderij van uw keuze eerst een tijdje uit te proberen.

Bij serieuze interesse bied ik u graag aan om het schilderij in kwestie een maand lang vrijblijvend in uw huis of bedrijf op te hangen. Waarna u beslist tot aankoop, of tot terugzenden van het werk.


Fons Heijnsbroek


Uitgebreider, over mijn abstracte kunst

Het zijn energieke, abstracte schilderijen die ik maak - vooral, omdat ik niet anders kan. Zo ontstaan ze nu eenmaal in het schilderen. Ik gebruik daarbij zowel vorm als lijn.
Mijn eerste abstract schilderen is rond 1991 ontstaan vanuit het landschap. Daar lag ook mijn eerste liefde voor de schilderkunst: bij o.a. Jacob Ruysdael, Philip Coninc, Daubigny, Corot, Barbizon, De Haagse School, de Duitste Expressionisten.  

Het is abstracte schilderkunst die sinds 1990 uit mijn handen tevoorschijn komt, en waar ik zelf verder niet zoveel over te zeggen heb. Meestal komt het  in uitgesproken en heldere kleuren tot uiting - in dynamische, losse lijnen en verfstreken neergezet. Mijn schilderijen bestaan vaak uit energie en kracht, maar ook uit complexiteit en gelaagdheid, en steeds meer uit ruimte en openheid!

Ik schilder in afwisselende werk-periodes in grote en in kleinere formaten. Mijn grote schilderijen op doek zijn al gauw 170 tot  190 cm hoog - in acryl- of in olieverf geschilderd op linnen. Mijn middel-grote schilderijen zijn meestal op papier geschilderd in aquarel en gouache verf, dus op waterbasis en wateroplosbaar. Ze hangen in een passepartout achter glas, in een eenvoudige withouten lijst van maximaal 90 bij  70 cm. Ze passen daardoor qua maat uitstekend op de muren in uw huis en hebben daar een energieke, dynamische uitstraling. 

Als typisch Nederlandse kunstenaar gaat mijn kunst veel in circulatie via de kunstuitleen; vandaaruit wordt het regelmatig aangekocht. Andere keren leidt een atelier-bezoek tot aankoop.
Vanaf 1995 werden mijn eerste abstracte werken al gehuurd en verkocht bij diverse kunstuitleens door het hele land. In de loop van de jaren kwamen mijn schilderijen en aquarellen in allerlei bedrijven en instellingen terecht - o.a. bij Mercedes Benz en bij KPMG, in de Tweede Kamer-collectie op het Binnenhof,en bij Draka Kabel, en het Project Management Buro van de gemeente Amsterdam. 


De aantrekkelijkheid van mijn abstracte schilder-kunst is dat het kleurrijk en dynamisch is, complex maar toch helder, vaak opgewekt en energiek. Dat zijn een aantal reacties van kopers en huurders van mijn werk. Het zijn ook reacties waar ik me zelf thuis bij voel, want zo schilder ik ook intuitief.
Ik schilder ruimtelijk en complex - vaak en graag in meerdere lagen. Maar het ontstane gelaagde beeld moet voor mijzelf wel helder en overzichtelijk blijven en niet uitmonden in een visuele chaos. Ik ben tegen visuele verwarring. Wel mag ik het de kijker graag een beetje moeilijk maken en hem of haar in beeldtaal uitdagen. Het schilderij moet tenslotte ook langere tijd mee kunnen en voortdurend weer nieuwe visuele ontdekkingen geven.
Vaak zijn mijn abstracte schilderijen open en doorkijkbaar- zowel in structuur als in opbouw. Er moet daartoe diepte in het beeld zitten; het oog moet erin kunnen gaan en daar rondzwerven. In platte abstracte kunst geloof ik niet. Bovendien heb ik er een hekel aan; dichte wanden ergeren mij. 


Moderne kunst maken betekent voor mij visueel communiceren in en met beeld! Daar zijn twee polen bij nodig: de beelden-maker (ik noem mijzelf graag 'image-maker') en de beelden-kijker. De connectie tussen ons twee verloopt louter via beeld-taal. Dat is een voor de ogen bijna tastbare taal in kleur, toets, vorm en lijn. Er zijn wat mij betreft nauwelijks of geen woorden in het spel.   

Ik plaats mijzelf als hedendaagse kunstenaar in de traditie van de moderne schilderkunst van het Abstract Expressionisme. De bekende kunstenaars Willem de Kooning en Bram van Velde met name hebben een sterke invloed op mijn eerste abstracte schilder-jaren gehad. Ik heb urenlang hun werk kunnen bekijken en ondergaan in het Stedelijk Museum Amsterdam; het liefst bij een open lucht met wolken, zodat het licht op het schilderij voortdurent wisselt.
Ook de Friese landchap-schilder Gerrit Benner moet ik hier beslist vermelden. Gerrit Benner liet mij de eerste overtuigende voorbeelden zien van hoe een Hollands landschap tot een geloofwaardig abstract schilderij kan leiden.  

Naast het Abstract-expressionisme heeft later ook de wilde muurkunst van de jaren 1990, met al zijn graffiti en wirwar van tags op de muren van Amsterdam, mijn recente abstracte schilderkunst tot in 2012 beinvloedt. Ik ervaarde grote overeenkomst en uitwisseling qua energie en spontaniteit tussen de graffiti-labyrinthen die ik aantrof op de muren en gevels in de stad, en mijn eigen schilderkunst.
Ook de moderne film en het vele zwerven door mijn Amsterdam gaven mijn schilderen voortdurend nieuwe voeding en uitdaging - naast de aloude en blijvende bron: de Natuur. 


Over het materiaal; de gouache-verf die ik gebruik is gegarandeerd gifvrij. Ik schilder heel bewust met de moderne Resonance gouacheverf van de kwaliteit-verffabriek Lascaux in Zwitserland, op goed aquarel-papier.
Ook de kleurkracht en de kleur-echtheid van de Resonance-gouache verf die ik voor mijn abstracte werk op papier gebruik is uitstekend.
Lascaux gaat voor hoogwaardige producten die zomin mogelijk schadelijk effect opleveren voor mens en milieu. Geen hinderlijke chemische geuren of oplosmiddelen bij  u in huis of op het bedrijf, als u mijn werk aanschaft. Dat gun ik niemand en ook mijzelf niet, tijdens het schilderen....                         

                                    

Uitgebreider - over mijn manier van schilderen

Een abstract schilderij op doek maak ik graag groot en expressief. Nog vaker schilder ik mijn kleurrijke aquarellen / gouaches op papier in lange reeksen. De werken op papier roepen elkaar als het ware tot leven en worden daarna elkaars gezelschap.
Ook bieden ze mij de gelegenheid om ze lange tijd onderling te vergelijken en te wegen. Ze becommentarieren elkaar als het ware.
Ik vernietig na geruime tijd vaak en veel van deze werken op papier; één op de vier blijft uiteindelijk bestaan.
Daarmee behoud ik de vrijheid om in mijn schilderen te wagen en te mislukken. Zo kan ik met mijn snelle impulsen en spontane invallen mee gaan tijdens het schilderen. Als het schilderij achteraf niet voldoende is, valt het immers toch weg - dat weet ik vooraf van mijzelf, en daar kan ik op vertrouwen.   

Mijn schilderkunst is intuitief; al mijn werk ontstaat zonder een duidelijk visueel beeld of idee vooraf. 
Het schilderij groeit tijdens het schilderproces al associërend op wat er op het doek of papier verschijnt.
Ondanks dat spontane en intuïtieve ontstaan er wel degelijk door de jaren heen lange herkenbare lijnen in mijn schilderijen. Het zijn als het ware golven die op hun top de onderlinge verbanden laten zien van een herkenbaar geluid, een bepaalde identiteit en focus -  waardoor een zekere ontwikkeling te zien is.
Het ene schilderij roept het andere vaak op. Dat is die geheimzinnige samenhang, groei en ontwikkeling die er tussen de kunstwerken onderling plaatsvindt...   ...en die mijn eigen ogen steeds weer opnieuw voedt.    
 
Mijn verftoets is tamelijk gevarieerd en kleurrijk en oogt losjes en direct; ik breng de verf uiteindelijk wel zo op dat er meerdere lagen gaan ontstaan, en daarmee diepte, complexiteit en ruimte. Er moet deels onbekendheid ontstaan, anders verveelt het werk mij en daagt het mij niet uit.
Veel tijd besteed ik aan het na-kijken: het achteraf tot me door laten dringen en afwegen van mijn eigen werk.
In mijn snelle schildertoets is die vele uren kijk-tijd achteraf niet te herkennen, en ook dat vind ik belangrijk. Ik wil geen duidelijk overwogen, vooraf gebouwde kunst maken. De impuls moet zijn ruimte krijgen en een mogelijkheid tot bestaan... 

Bij het achteraf toetsen van mijn werk (dat gebeurt vaak pas na een half jaar, of nog later) is een belangrijke overweging voor mijzelf: is er een samengaan van helderheid & complexiteit ontstaan? En: kan het abstracte schilderij mij zelf overtuigen in zijn noodzakelijke aanwezigheid. Dat is het enige practische criterium wat uiteindelijk betrouwbaar is; of het schilderij me ter plekke weet te overtuigen in zijn noodzaak tot bestaan, als ik er lang naar kijk en me er voor openstel.

Het moet er werkelijk Zijn, er zijn met een nieuwe, moderne aanwezigheid. Met een eigenheid en hedendaagsheid die mij zelf (als kijker) treft en mij op mijn beurt weer doet ZIJN. Zoals een boom me doet zien waar ik naar kijk, of een hoppende ekster. Dat geeft mij leven! Die ervaring van 'er zijn' kan op allerlei manieren plaats vinden, hard, zacht, fel, met een omweg, terloops; maar hij dient overtuigend te gebeuren! 

Met mijn abstracte moderne schilderijen op papier is het meer dan 70 % dat acheraf afvalt. Deze werkwijze helpt me om mijzelf een helder beeld te geven van waar ik mee bezig ben. ik zie zo allerlei onderwerpen, houdingen, structuren, fascinaties, visuele thema's duidelijk terug komen door de werken heen. Zo kan ik beter zien welke lange lijnen er door mijn abstracte recente schilderijen heen lopen en waar de omslagen, de openingen, de verassingen liggen. Juist omdat ik associatief en spontaan-abstract schilder is deze - al doende ontstane - werkwijze van het na-kijken essentiëel in mijn schilderkunst.

De hedendaagse abstracte schilderkunst staat voor mij voor het grote avontuur dat er beelden opwarrelen / tevoorschijn komen uit het ongevormde Niets en een vorm worden, waarneembaar!

Beelden opdoemend uit het niets, die mij weten te fascineren en mij grijpen. Juist doordat zij mij - ook zelfs als maker - deels weer weten te ontglippen, want ik krijg ze nooit volledig te zien.
Beelden die andere, nieuwe, moderne werkelijkheid voor mij / door mij scheppen. Ze doen mij anders kijken omdat ze me iets laten vermoeden, wat er nog niet is. Waardoor ik me iedere keer weer, als ik daarop inga, verder ontwikkel als hedendaagse kunstschilder. Geen garantie vooraf; het gemaakte moet zich zelf bewijzen.

Ik hoop dat mijn abstracte schilderijen u weten te boeien.

U kunt ze live komen bekijken, op mijn atelier in Amsterdam.
telefoon 0206223681
0f 0642502540 (niet altijd aan!!)
of email:
fons-1951@outlook.com
 
 Fons Heijnsbroek